Nigma Galaxy

พระเจ้าช่วยกล้วยหักมุกสามหวี นี้เป็น Intro ที่อลังที่สุดที่เคยเห็นเลยทีเดียว หลุมดูด ดูดสะทั้งแกแล็คซี่เลยทีเดียว พวกเค้าจะร่วมตัวกันในรูปแบบไหน

และจัดทัพจัดทีมกันยังไงในทัวร์ต่อๆไป เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง